Oświadczenie Amnesty International (inicjatywa oddziału Zjednoczonego Królestwa). Będzie drukowane równocześnie w: Jewish Chronicle i Al-Quds.
Poniższe oświadczenie zostało jednogłośnie poparte przez Zarząd Główny „Otwartej Rzeczpospolitej” w dniu 25 maja 2002 roku i przesłane do Amnesty International w dniu 26 maja.

 

ZJEDNOCZENI PRZECIW RASIZMOWI, ISLAMOFOBII I ANTYSEMITYZMOWI

 

Przynależąc do różnych społeczności, w tym żydowskiej i muzułmańskiej, czujemy się głęboko zaniepokojeni narastaniem rasizmu i antysemityzmu w całej Europie. Patrzymy z troską na niedawne sukcesy wyborcze skrajnej prawicy i partii faszystowskich we Francji, Austrii, Belgii, Włoszech, Holandii, Danii i Norwegii, a także Narodowej Partii Brytanii w Zjednoczonym Królestwie. Również partie polityczne głównego nurtu w całej Europie przejmują coraz chętniej program skrajnej prawicy, demonizując zagrożenie, jakie stwarzają uchodźcy i proszący o azyl, czym uprawomocniają rasizm i ksenofobię. Po 11 września zwłaszcza społeczności muzułmańskie stały się celem napastliwej retoryki, czemu towarzyszyła nasilająca się przemoc, także fizyczna, na tle rasowym. Nasiliły się ataki, akty wrogości i nienawiści, wymierzone w meczety i własność muzułmanów oraz muzułmańskie i arabskie mniejszości. Niedawno w Brukseli rasiści zastrzelili małżeństwo marokańskich imigrantów, raniąc dwoje ich dzieci. Zamachy na meczety i szkoły islamskie miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Polsce, Danii, Irlandii i Holandii. W Wielkiej Brytanii młoda muzułmanka została zaatakowana za to, że nosiła czador. W Europie dochodzi do prób wykorzystania konfliktu na Bliskim Wschodzie do szerzenia antysemityzmu. Dochodzi do ataków, aktów wrogości i nienawiści wymierzonych w synagogi, cmentarze i inne żydowskie obiekty, a także członków społeczności żydowskich. We Francji (Marsylia), a także w Belgii (Bruksela i Antwerpia) spalono synagogi. Podczas jednego z ataków, jakie miały miejsce w Wielkiej Brytanii, na kościelnym pulpicie wyryto swastykę, a w wyniku innych trzeba bylo hospitalizować chasydów i członków ortodoksyjnych wspólnot żydowskich. W Niemczech napadnięto młodą Żydówkę za to tylko, że nosiła na szyi Gwiazdę Dawida. Apelujemy do wszystkich rządów, by nie dopuściły do dyktatu skrajnej prawicy i by podwoiły wysiłki celem zwalczania rasizmu we wszelkich postaciach i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych przestępstw o podłożu rasistowskim. Niniejszym ogłaszamy wolę wspólnego zwalczania rasizmu i antysemityzmu w każdej postaci i każdym miejscu.