Papież Franciszek potępił antysemityzm i stwierdził, że wszelkie przejawy nienawiści wobec Żydów są „grzechem przeciwko Bogu”. W liście do „braci i sióstr Żydów w Izraelu” wyraził ból z powodu trwającej na Bliskim Wschodzie wojny i zapewnił, że „modli się o to, aby pragnienie pokoju przeważyło we wszystkich”. „Mamy jeszcze wiele razem do zrobienia, aby zagwarantować to, by świat, jaki zostawimy tym, którzy nadejdą po nas, był lepszy” – dodał.

Watykan opublikował w sobotę papieski List do „braci i sióstr Żydów w Izraelu”. „Droga, na którą Kościół wkroczył z wami, starożytnym ludem Przymierza, odrzuca wszelkie formy antyjudaizmu i antysemityzmu, potępiając jednoznacznie przejawy nienawiści wobec Żydów i judaizmu jako grzech przeciwko Bogu – napisał Franciszek. Wyraził nadzieję na ściślejszą współpracę w celu wykorzenienia tych zjawisk.

List został wysłany do teolog Karmy Ben Johanan, jednej z promotorek apelu do papieża, podpisanego przez około 400 rabinów i uczonych o umocnienie przyjaźni żydowsko-chrześcijańskiej po ataku Hamasu na Izrael 7 października zeszłego roku.

Franciszek zapewnił: „Moje serce jest blisko was, Ziemi Świętej, wszystkich narodów, które ją zamieszkują, Izraelczyków i Palestyńczyków. I modlę się o to, aby pragnienie pokoju przeważyło we wszystkich. Chcę, abyście wiedzieli, że jesteście blisko mojego serca i serca Kościoła”.

Wyraził ból z powodu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że wywołała ona „w światowej opinii publicznej nastroje podziału, które niekiedy przyjmują formy antysemityzmu i antyjudaizmu”.

Jak dodał, „mogę tylko powtórzyć, że relacja, która łączy nas z wami jest szczególna i wyjątkowa, nie przesłaniając oczywiście relacji, jaką Kościół ma z innymi”.

„Obejmuję każdego z was, w szczególności tych, których trawi udręka, ból, strach, nawet gniew” – napisał również Ojciec Święty. „Razem z wami opłakujemy zmarłych, rannych, dotkniętych traumą, błagając Boga Ojca o interwencję i położenie kresu wojnie oraz nienawiści – podkreślił.

Ocenił też, że „mamy jeszcze wiele razem do zrobienia, aby zagwarantować to, by świat, jaki zostawimy tym, którzy nadejdą po nas, był lepszy”.

Źródło: tvn24.pl