„Otwarta Rzeczpopolita”, Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii wyraża poparcie i serdecznie pozdrawia organizatorów i przyjaciół parady Europride Warsaw 2010. Jesteśmy przekonani, że przygotowywane przez Was święto osób biseksualnych, transgenderowych, gejów i lesbijek stanie się dla warszawiaków wielką lekcją tolerancji i poszanowania odmienności.

Podstawowym celem „Otwartej Rzeczpospolitej” jest propagowanie otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. Do takich niegodnych postaw zaliczamy również te, które wykluczają lub dyskryminują osoby o odmiennej orientacji seksualnej.

Hasłem tegorocznej Europride jest „Wolność, Równość, Tolerancja!” „Otwarta Rzeczpospolita” także wierzy w te słowa i w wartości, które im towarzyszą.

Wasze święto jest naszym świętem!

Zarząd „Otwartej Rzeczpospolitej”

Paula Sawicka, Danuta Stołecka-Wójcik, Marek Gumkowski, Jan Herczyński, Elżbieta Petrajtis-O’Neill, Monika Wieczyńska, Krystyna Zowczak-Jastrzębska

Warszawa, 12.07.2010