W dniu 17 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego biura PTPA [Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego]. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowały Elżbieta Petrajtis-O’Neill i Monika Wieczyńska. Spotkanie było bardzo miłe. Udało nam się porozmawiać z prof. Ewą Łętowską, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania, posłem Robertem Biedroniem i Michaelem Heflin, Wicedyrektorem Open Society Foundations.