Wyrażamy sprzeciw wobec referendum, które ma być przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi 15 października.

Nasz sprzeciw wynika z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach.

Nie daj sobie wcisnąć referendum. Zagłosuj w wyborach.

Spot w ramach wspólnej kampanii referendalnej realizowanej z Amnesty International Polska, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Instytutem Spraw Publicznych, Komitetem Obrony Demokracji i Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju.