Lubelski sąd administracyjny unieważnił w poniedziałek uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Rady Powiatu Ryckiego w sprawach „ideologii gender i LGBT”. Sprawy te wróciły do WSA po wcześniejszym rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

„Tym samym sądy I instancji uwzględniły już wszystkie dziewięć skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na wybrane uchwały samorządowe dyskryminujące osoby nieheteronormatywne” – przekazało w poniedziałek Biuro RPO informując o rozstrzygnięciu sądu.

W orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie chodziło o „Stanowisko Rady Powiatu Ryckiego w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT” z 30 kwietnia 2019 r. i stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z 25 kwietnia 2019 r. „w przedmiocie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.

Lubelski WSA już po raz drugi zajmował się sprawami tych uchwał. Po raz pierwszy – w lutym 2021 r. – WSA odrzucił obie skargi bez merytorycznego badania uznając, że uchwały nie dotyczą sprawy z zakresu administracji publicznej i dlatego nie podlegają właściwości WSA. NSA uwzględnił jednak skargi kasacyjne RPO w tej sprawie i zwrócił mu obie sprawy do ponownego zbadania, tym razem od strony merytorycznej.

W poniedziałek – po ponownym zbadaniu spraw – WSA uznał, że skargi RPO zasługują na uwzględnienie. Jak zaznaczyło Biuro RPO, sąd uznał, że uchwały te m.in. „zostały podjęte bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, wykraczają poza zakres kompetencji i zadania organów, które je podjęły, bezsprzecznie dyskryminują osoby LGBT oraz przedstawiają społeczność osób LGBT jako stanowiącą zagrożenie dla wspólnoty samorządowej”.

Wyroki są nieprawomocne i te rozstrzygnięcia WSA – tym razem merytoryczne – można jeszcze zaskarżyć do NSA.

Więcej na radio.opole.pl