z18532539Q,Zbigniew-BoniekList Otwarty do Prezesa PZPN Pana Zbigniewa Bońka, w związku z jego wypowiedziami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
List został też wydrukowany 11.08.2015 w Gazecie Wyborczej i wysłany z podpisami 46 organizacji pozarządowych do Pana Zbigniewa Bońka.
W dniu 11 sierpnia lista organizacji zwiększyła się o kolejne 6 organizacji a w dniu 19 sierpnia o 7 organizacji.
list do Prezesa PZPN