W związku z podjęciem przez Komisję Europejską kolejnego kroku w procedurze przeciwko Polce o naruszenie prawa wspólnotowego poprzez nieprawidłowe wdrożenie przepisów antydyskryminacyjnych w dziedzinie zatrudnienia, Otwarta Rzeczpospolita wraz z sojusznikami z Koalicji na Rzecz Równych Szans zaapelowała o natychmiastowe opracowanie i wdrożenie odpowiednich aktów prawnych w tym obszarze. Przeczytaj list do Premiera