03 03 2005

List do prokuratora krajowego w sprawie wydania w Polsce „Mein Kampf”

Prokurator Krajowy
Pan Karol Napierski
Warszawa

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy w Polsce niepojętą pobłażliwość wobec posługiwania się przez pewne grupy – niewielkie, ale powszechnie dostrzegane – symbolami faszystowskimi i nazistowskimi, a nawet odwoływania się do postaci i poglądów Adolfa Hitlera. Jak się ostatnio dowiedzieliśmy, w wydawnictwie XXL we Wrocławiu ukazało się polskie tłumaczenie Mein Kampf. Uważamy, że jest to sytuacja niedopuszczalna.

W bibliotekach instytutów naukowych i wyższych uczelni znajdują się egzemplarze dawnych wydań książki Hitlera w liczbie całkowicie wystarczającej na potrzeby badaczy i publicystów w sposób profesjonalny zajmujących się tematyką nazizmu (specjaliści bowiem, co oczywiste, nie wykorzystują do swych studiów przekładu, lecz tekst oryginalny). Jeżeli zaś nie można uznać tego za edycję naukową, to trzeba zapytać, jaki sens i cel miało opublikowanie Mein Kampf – po polsku, w Polsce.

Inicjatywa polskiego wydawnictwa wywołała niepokój i protesty tych kręgów i organizacji w Niemczech, które zwalczają hitlerowskie sentymenty i pronazistowskie sympatie tamtejszych prawicowych ekstremistów. Bliskie nam demokratyczne środowiska niemieckie niejednokrotnie już przeciwstawiały się dopuszczaniu do głosu tradycji hitlerowskich w ich kraju, argumentując miedzy innymi, że uraża to polską wrażliwość. Jest ponurym paradoksem, że w Polsce skłonni jesteśmy tolerować incydenty, które w Niemczech – wedle naszej opinii publicznej – powinny być potępiane czy wręcz zakazywane przez władze państwowe. Nie możemy pogodzić się z faktem, że jednocześnie publikacje polskich autorów zawierające tzw. kłamstwo oświęcimskie czy inicjatywy w rodzaju edycji Mein Kampf, jeśli pojawiają się na naszym rodzimym gruncie, są uznawane za nie noszące znamion przestępstwa, mimo istnienia odpowiednich paragrafów w obowiązującym Kodeksie Karnym

Domagamy się, żeby zbrodnicze poglądy i teorie były ścigane przez organy państwowe do tego powołane. Domagamy się wykorzystania prawnych możliwości w celu wstrzymania rozpowszechniania polskiego wydania Mein Kampf Adolfa Hitlera i uniemożliwienia podejmowania podobnych działań w przyszłości.

Zarząd Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”