Otwarta Rzeczpospolita w okresie od 1 maja 2010 do 30 kwietnia 2011 r.  realizowała projekt „Społeczeństwo przeciw nienawiści”.

W ramach projektu:

– badaliśmy działalność organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej się w słowach i czynach, nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej;

– rejestrowaliśmy akty nienawiści i dyskryminacji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, kulturowych, seksualnych i innych, a także wobec materialnych tworów ich kultury (np. akty wandalizmu na cmentarzach);

– nieustannie badaliśmy, czy odpowiednie władze właściwie reagują na wyżej wymienione akty nienawiści;

-interweniowaliśmy wszędzie tam, gdzie pojawiła się nienawiść przede wszystkim o podłożu narodowościowym, etnicznym, religijnym i kulturowym.

Projekt „Społeczeństwo przeciw nienawiści” był realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Trust for Civil Society w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zapraszamy do działu INTERWENCJE