W okresie od września do grudnia 2010 r. przeprowadziliśmy 120 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych w warszawskich gimnazjach i liceach. Warsztaty opierały się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiadywali się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.