Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 21 międzynarodowym kursie letnim „International Protection of Human Rights – Rights of National Minorities” organizowanym przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN i Wydział Prawa i Administracji UAM.

Celem kursu jest edukacja młodych ludzi na temat praw człowieka i pomoc w rozwinięciu ich aktywności na tym polu. Program przewidziany jest dla obywateli krajów będących w procesie transformacji (Europa Wschodnia, Azja Centralna, Bałkany). Ilość miejsc jest ograniczona, a o wyborze decydować będzie szczególne zainteresowanie kandydata omawianą podczas kursu tematyką. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

Wszystkie informacje dostępne są także na stronie internetowej <http://www.phrc.pl/>www.phrc.pl <http://www.phrc.pl