19 kwietnia 2019 roku odbyły się II Niezależne Obchody Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Razem z Antyfaszystowską Warszawą, Koalicją Antyfaszystowską, Historią czerwoną, Studenckim Komitetem Antyfaszystowskim, Syreną, Porozumieniem Inicjatyw Obywatelskich, KN Tęcza oraz chórem WLH im. Jacka Kuronia przypomnieliśmy o tym, co stało się 76 lat temu. Przypomnieliśmy o tych, którzy walczyli. Przypomnieliśmy o tych, którzy zginęli. Przypomnieliśmy o tych, którzy pamięć o tym podtrzymywali: o Marku Edelmanie, Jacku Kuroniu, Lechosławie Goździku, Mirosławie Sawickim, Kaziku Ratajzerze, Noemi Korsan, Zofii Kuratowskiej, Ance Kowalskiej, Chawie Raban, Julii Hartwig i wielu innych.

Po kliknięciu w zdjęcie dostępna będzie krótka relacja video z II Niezależnych Obchodów Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.