9 listopada przypada 77. rocznica Nocy kryształowej, pogromu Żydów w hitlerowskich Niemczech w 1938 r. W upamiętniającym  tamte wydarzenia Międzynarodowym Dniu Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem wielokrotnie  spotykaliśmy się, żeby protestować przeciwko antysemityzmowi i przejawom odradzającego się nazizmu. W tym roku apelujemy do  tych, którzy chcą zamanifestować swój sprzeciw wobec ksenofobii i rasizmu, a także wyrazić solidarność z ofiarami zbiorowej nienawiści,  aby dołączyli do mającej się odbyć dwa dni wcześniej ogólnopolskiej demonstracji antyfaszystowskiej pod hasłem „Solidarność zamiast nacjonalizmu – razem ponad granicami”. Manifestacja wyrusza 7 listopada o godz. 14.00 spod Pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki 4. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita gorąco popiera tę inicjatywę i wzywa wszystkich sympatyków do uczestnictwa w demonstracji.