26 listopada 2015r. w czwartek o godzinie 19:00 w krypcie przy Kościele Ojców Dominikanów odbyła się debata pt. „Etyczny, religijny i polityczny wymiar postaw wobec uchodźców – powinności i dylematy” dotycząca problematyki uchodźców. Debatę zorganizowała grupa szczecińska stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Do dyskusji zostali zaproszeni pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego: dr Fuad Jomma z Instytutu Politologii i Europeistyki, dr Wacław Janikowski z Instytutu Filozofii, profesor Jan M. Piskorski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych a także dr Labib Zair z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ojciec Maciej Biskup oraz wszyscy zainteresowani tematem mieszkańcy Szczecina i okolic. Debatę prowadził Filip Przytulski, doktorant US, jeden z członków grupy szczecińskiej OR.
Relacja z debaty