Salman Al – Odeh, saudyjski duchowny, redaktor naczelny „Islamic Times” oraz autor wielu programów telewizyjnych i artykułów prasowych jest przekonany, iż tradycyjna, żydowska maca powstaje przy użyciu ludzkiej krwi, a Holocaust jest obecnie środkiem szantażu i drogą do realizacji interesów Żydów.

Raz po raz w prasie arabskiej pojawiają się zaskakujące informacje. Zaskakujące przede wszystkim dla nas Polaków. Otóż niedawno, w saudyjskiej telewizji, Salman Al – Odeh opowiedział widzom o Zagładzie Żydów w Polsce. Jego zdaniem „Holocaust stał się źródłem wymuszania. Poprzez Holocaust Żydzi zaczęli szantażować wiele rządów na świecie. Atakują dzieci, kobiety i starców pod pretekstem Holocaustu, który starają się potwierdzić. Rolą Żydów jest dokonywanie zniszczeń, rozpoczynanie wojen i praktykowanie oszustwa oraz wymuszania”. W ten sposób wytłumaczył relacje pomiędzy Izraelem a Palestyną. Ponadto, opierając się na wiedzy zaczerpniętej z książki pt. „Krew na macę Syjonu”, przytoczył historię doktora, który mieszkał u rodziny żydowskiej, a pewnego dnia odkrył, że ta używa krwi ludzkiej do wyrobu macy. Zdaniem Salmana Al – Odeha, jest to najlepsza historia o Żydach.

Jeżeli w samej Arabii Saudyjskiej mieszka ponad 26 mln ludzi, to fakt, że wszyscy Saudyjczycy wierzą w opowieści duchownego, istotnie może przerażać. Pozostaje pytanie, czy widzowie już wiedzą, że telewizja kłamie?

Źródło: http://wyborcza.pl/1,86117,12361973,Krew_na_mace_i_szantaz_Holocaustem.html#ixzz24kIwtcgf