Europejski Ruch przeciwko Rasizmowi – EGAM wystąpił z apelem do Rady Europy w związku z wybraniem 1 października 2012 roku Eleni Zarouli, przedstawicielki greckiej neonazistowskiej partii Złoty Świt, do Komisji ds. Równości i Tolerancji. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, będące członkiem EGAM-u, zwróciło się z apelem w tej sprawie do Pana Andrzeja Halickiego Przewodniczącego Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Rady Europy.List do Przewodniczącego Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Rady Europy