Ostatnie tygodnie były czasem wielu gorzkich pożegnań. Odeszli przyjaciele  w różny sposób wspierający działania Otwartej Rzeczpospolitej, a także osoby, których aktywność publiczna i twórczość artystyczna podtrzymywała  naszą wiarę w sens tego, co robimy.      

24 grudnia 2014 roku zmarł Krzysztof Krauze, reżyser filmowy i autor scenariuszy, twórca wielu znakomitych filmów (m.in. Gry uliczne, 1996; Dług, 1999; Mój Nikifor, 2004; Papusza, 2013). Z żoną Joanną Kos-Krauze solidaryzowali się z celami Otwartej Rzeczpospolitej i wspomagali finansowo nasze Stowarzyszenie.

26 grudnia 2014 roku zmarł  Stanisław Barańczak, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki, działacz opozycji demokratycznej, członek Komitetu Obrony Robotników. W swoich wierszach nie tylko uczył nas nieufności do opartej na kłamstwie  PRL-owskiej nowomowy, ale także przekonywał, że słowem można przeciwstawić się przemocy.

4 stycznia 2015 roku zmarł Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog, nauczyciel akademicki, autor prac naukowych i powieści science fiction, komentator wydarzeń politycznych. Bardzo będzie nam brakowało jego spokojnych, pozbawionych zacietrzewienia wypowiedzi, w których starał się zrozumieć różne racje i stanowiska.

7 stycznia 2015 roku zmarł Tadeusz Konwicki, prozaik, reżyser  filmowy i autor scenariuszy. Jego powieści i filmy przekonywały nas, że głębokie przywiązanie do polskości nie musi łączyć się z brakiem  krytycyzmu wobec narodowej przeszłości ani ze strachem przed Innym.

14 stycznia 2015 roku zmarł Jerzy Holzer, historyk, politolog, działacz opozycji demokratycznej, autor wielu książek, wśród nich opublikowanej po raz pierwszy w podziemnym wydawnictwie monografii Solidarność 1980–1981. Geneza i historia oraz wspomnień Historyk w trybach historii. Dzieliliśmy jego przekonanie o możliwości  zachowania obiektywizmu i bezstronności przy opisie nawet najbardziej dramatycznych epizodów z naszych dziejów.

Wszystkich ich żegnamy ze smutkiem.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita