19.11–22.11.2015 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie członków European Grassroots Antiracist Movement EGAM. Przedstawicielką OR była członkini Zarządu Magdalena Czyż.