Ogłoszenie o XXII edycji konkursu
Lista prac zakwalifikowanych do XXII edycji konkursu
Lista prac zakwalifikowanych do II etapu XXII edycji konkursu
Zaproszenie na rozdanie nagród w Konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego
Lista laureatów XXII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego
Protokół z posiedzenia Jury Konkursu
Eseje laureatów XXII edycji Konkursu
Rozmowy z laureatami XXII edycji Konkursu