Ogłoszenie o XXIV edycji konkursu
Lista prac zakwalifikowanych do XXIV edycji konkursu
Lista prac zakwalifikowanych do II etapu XXII edycji konkursu
Zaproszenie na rozdanie nagród w Konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego
Lista laureatów XXIV edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego
Protokół z posiedzenia Jury Konkursu
Eseje laureatów XXIV edycji Konkursu
Rozmowy z laureatami XXIV edycji Konkursu