Nagroda specjalna I stopnia im. Jacka Kuronia
Natalia Kusa – „Biała rewolucja” – Opozycja w Federacji Rosyjskiej po wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 roku
Nagroda I stopnia
Arkadiusz Nyzio Na straży demokracji. Publicystyka „Gazety Wyborczej” wobec autorytaryzmu, totalitaryzmu i zagrożeń demokracji
Nagroda specjalna II stopnia Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”
Maria Ferenc-Piotrowska – Przemiany relacji rodzinnych oraz sposobów funkcjonowania rodziny w sytuacji kryzysowej na podstawie świadectw i dokumentów osobistych z getta warszawskiego
Nagroda II stopnia
Stefan Kabat – Od pierwszego numeru do pierwszych wyborów. Środowisko „Dziś i Jutro” w latach 1945-47
Wyróżnienie specjalne im. Gajki Kuroniowej
Karolina GrucaWpływ mediów na kształtowanie debaty o związkach partnerskich – analiza dyskursu wybranych tygodników opinii
Wyróżnienie specjalne im. Joanny Wiszniewicz
Marcin KluczykowskiMagiczne marionetki – o figurach aktorów w twórczości Ingmara Bergmana
Wyróżnienie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Beata Koper – Imiona własne migreny: Virginia Woolf/”Virginia Woolf” i Eliza Orzeszkowa/Emilia Korczyńska
Wyróżnienie
Anna Moroz – „Moją prawdą jest moja pamięć” – konflikt o pamięć zbiorową na przykładzie działalności Romualda Rajsa ps. „Bury”
Wyróżnienie
Monika Stobiecka – Styl zakopiański. Nowa perspektywa badawcza
Wyróżnienie
Krzysztof Stanisław Werner – Działalność Fan Club-u The Beatles w Lublinie w PRL-owskiej
rzeczywistości lat 80.