Szwajcarskie Zgromadzenie Narodowe głosowało nad aktualizacją zapisów w kodeksie karnym – 118 osób zagłosowało za zrównaniem homofobii i transfobii z rasizmem i za wprowadzeniem kar za wykroczenia kierowane homofobią i transfobią równych z tymi, które grożą za zachowania rasistowskie. Przeciwko nowemu prawu głosowało 60 osób, a 5 wstrzymało się od głosu. W szwajcarskim kodeksie karnym wprowadzone zostaną zmiany, na podstawie których za homofobiczne lub transfobiczne zachowania będzie grozić taki sam rodzaj kary, jak za rasizm. Zgromadzenie Narodowe Szwajcarii przegłosowało pod koniec zeszłego tygodnia aktualizację kodeksu karnego 118 głosami za do 60 głosów przeciw. Na podstawie nowego prawa osobom łamiącym je będzie groziło do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: queer.pl