Zarząd Główny

  • Prezes

Marek Gumkowski doktor, historyk literatury. Przez wiele lat pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie redaktor książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki oraz podręczników szkolnych. Miłośnik i uczestnik morskich wypraw żeglarskich na „Pogorii”, „Gedanii” i mniejszych łódkach.

  • Wiceprezeska

Magdalena Czyż – politolożka, dziennikarka, publicystka, redaktorka naczelna kwartalnika Spotkania
w dialogu. Zaangażowana w dialog chrześcijańsko–żydowski, członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
Była współprzewodnicząca Grupy działania przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie zakochana w Chopinie.

  • Skarbnik

Jan Herczyński – matematyk, specjalista z zakresu zarządzania i finansowania oświaty; absolwent Uniwersytetu Cambridge (MA) oraz Uniwersytetu Warszawskiego; konsultant w obszarze decentralizacji, zarządzania i finansowania oświaty na szczeblu krajowym w Polsce i zagranicą; koordynator projektu “Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, redaktor sześciotomowej Biblioteczki Oświaty Samorządowej. Czyta książki.

  • Sekretarz

Damian Wutke – koordynator ds. monitoringu w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz Studium Judaistycznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie, na Uniwersytecie Warszawskim, kontynuuje naukę na kierunku studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą.

  • Członkowie

Jan Górski – z zamiłowania i wykształcenia przyrodnik, absolwent wydziału leśnego SGGW, geoinformatyk,
od niedawna zaangażowany działacz na rzecz ochrony praw uchodźców i dialogu międzykulturowego.
Od zawsze fan rockowych brzmień.

Elżbieta Petrajtis- O’Neill – absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka; w latach osiemdziesiątych członkini Komitetu Helsińskiego.

Krzysztof Podemski – Krzysztof Podemski, dr habilitowany, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza. Zajmuję się problematyką dyskursu publicznego, kontaktów międzykulturowych
i społeczeństwa obywatelskiego. Członek ZG PTS i Rady CBOS. Współzałożyciel Otwartej Akademii. Felietonista poznańskiej edycji Gazety Wyborczej. Lubi słuchać jazzu, jeździć na nartach i rowerze.

Monika Wieczyńska – absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Muzycznej
w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Pradze (AMU); przez wiele lat pracowała w orkiestrze Teatru Wielkiego; od 1976 członkini Towarzystwa Eksploracyjnego eksplorującego kultury świata. Bywa w muzeach.


Rada Programowa

Honorowy Przewodniczący

Jerzy Jedlicki

Przewodniczący

Paula Sawicka

Członkowie

Monika Adamczyk–Garbowska
Michał Bilewicz
Halina Bortnowska
Helena Datner
Cezary Gawryś
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Janusz Grzelak
Elżbieta Janicka
Krzysztof Kiciński
Ireneusz Krzemiński
Henryk Lipszyc
Mirosława Marody
Andrzej Osęka
Krystyna Starczewska
Antoni Sułek
Robert Szuchta
Barbara Weigl
Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Ludwika Wujec

Członkowie

Antoni Sułek
Natalia Woroszylska