Publikujemy zaproszenie na Festiwal organizowany przez Ósemki wraz z ich prośbą o wsparcie finansowe:

OKUPUJMY!!! Od 19 października do 16 listopada! Spotkajmy się w Teatrze Ósmego Dnia! Rozmawiajmy o twórczości i polityce! O sytuacji instytucji kultury i ich pracowników! Złóżmy się na Festiwal Okupacyjny!
Fot.: Opole, maj 2002

 

Drodzy Widzowie, Koledzy, Przyjaciele!

W związku z odwołaniem Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektor naczelnej i artystycznej Teatru Ósmego Dnia oraz w reakcji na coraz częściej motywowane politycznie decyzje władz Poznania dotyczące kultury, postanowiliśmy na przełomie października i listopada zorganizować trwający miesiąc Festiwal Okupacyjny.
Chcemy pokazać, że Teatr Ósmego Dnia jest miejscem, które należy do nas – ludzi kultury, sztuki, społeczników, mieszkańców zainteresowanych obecnością na mapie miasta instytucji, w której jest miejsce na niezależne, nieszablonowe, wolne działania, a także do artystów, naukowców, widzów, którzy przyjeżdżają tu od lat z innych miast Polski i świata, by tworzyć i prezentować swoją twórczość, uczestniczyć w debatach, spektaklach, koncertach i festiwalach.
Mamy zamiar spotkać się i porozmawiać o szczególnym momencie, w którym się znaleźliśmy i podjąć ważne dla nas wątki w sztuce i społecznej debacie.
W ramach Festiwalu pragniemy pokazywać spektakle, czytania performatywne, performanse (m.in. Pawła Demirskiego, Akademii Ruchu, Pawła Hajncla, Aleksandry Jakubczak, Krzysztofa Szekalskiego), zorganizujemy dyskusje dotyczące kultury i jej relacji z władzą, sposobów jej finansowania, praw pracowniczych w instytucjach kultury, związków zawodowych, ubezpieczeń artystów. Wśród naszych gości znajdą się twórcy, związkowcy, prawnicy, ekonomiści, działacze społeczni, dziennikarze.
Festiwal Okupacyjny jest wydarzeniem realizowanym bez dotacji, dlatego organizujemy zbiórkę pieniędzy, które pomogą nam zapewnić naszym gościom noclegi i wyżywienie, a także zwrócić koszty podróży.

Jeżeli zechcecie przyłączyć się do finansowania tego przedsięwzięcia, możecie wpłacić dowolną kwotę na konto Fundacji Teatru Ósmego Dnia:

FUNDACJA TEATRU ÓSMEGO DNIA
ul. Radosna 1
62-080 Baranowo

BZ WBK VI O/w Poznaniu 78 1090 1362 0000 0000 3601 8370
z dopiskiem: na cele statutowe
Rekomendacja projektu Ośrodka Teatru Ósmego Dnia