Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz kierowane przez niego biuro zostali laureatami nagrody fundacji Rafto. Norweska fundacja zajmująca się prawami człowieka wyróżniła polskiego RPO za „zajęcie zdecydowanego stanowiska w obliczu obecnej sytuacji politycznej w Polsce”. W ocenie norweskiej fundacji Rafto obecny Rzecznik Praw Obywatelskich od powołania na urząd „skupiał się w szczególności na prawach mniejszości oraz na trudnej sytuacji imigrantów, kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych, osób niepełnosprawnych oraz mniejszości seksualnych w Polsce”. Podkreślono także, że głos Bodnara ma znaczenie w debacie publicznej w Polsce, a fundacja nazywa polskiego RPO „obrońcą niezawisłości sądów w Polsce”.

Więcej w Newsweeku