Otwarta brama polski english

Spotkania i Konferencje

„W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”- międzynarodowa konferencja w Poznaniu

2016/03/07

gal_bigZapraszamy serdecznie na międzynarodową konferencję „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa, która odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otwarta Rzeczpospolita objęła wydarzenie patronatem honorowym, natomiast koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”, wygłosi referat dotyczący przebiegu projektu oraz strony www.zglosnienawisc.otwarta.org. Pełen program konferencji tutaj: 2016.03.10 program konferencji

„W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” – konferencja pod patronatem Otwartej

2016/01/11

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita objęło patronatem honorowym międzynarodową konferencję „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z referatem wystąpi m.in. koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” dr Karolina Marcinkowska.

Międzynarodowa konferencja pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” ma na celu przedstawienie polskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej związanej z wyznaczeniem granic swobody wypowiedzi. We współczesnej wielokulturowej Europie coraz wyraźniej zaznaczają się spory związane z konfliktem takich wartości jak wolność słowa oraz związana z nią swoboda artystyczna z jednej strony, a z drugiej konieczności poszanowania szeroko pojmowanych praw człowieka oraz praw całych grup społecznych. Organizacja konferencji wynika z głębokiego przekonania, iż potrzeba więcej namysłu nad tymi problemami w kontekście współczesnej myśli polityczno-prawnej, zwłaszcza związanej z fundamentami demokracji liberalnej, tj. prawami i wolnościami człowieka. Pełen program konferencji: Międzynarodowa-Konferencja-Naukowa-W-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolności-słowa

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (18.XII.2015)

2015/12/18

18 grudnia br. Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” uczestniczyła w drugim spotkaniu okrągłego stołu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (relacja z pierwszego tutaj)  w sprawie zwalczania mowy nienawiści i hejtu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele_lki organizacji pozarządowych i społecznych zaangażowanych w zwalczanie mowy nienawiści w internecie oraz prowadzenie inicjatyw edukacyjnych (m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wybieram bez Hejtu, Amnesty Polska, Obywatele Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum POLIN). Omówiono kwestie związane przede wszystkim z szeroko pojętą edukacją i jej odbiorcami, jak i możliwościami łączenia sił, dzielenia się doświadczeniami, skutecznej ich promocji. Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest wzbudzanie odwagi cywilnej i „praca u podstaw”.

Sieciujemy się – spotkanie z grupą członków Otwartej w Szczecinie

2015/11/24

Walne Zebranie EGAM-u

2015/11/23

19.11–22.11.2015 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie członków European Grassroots Antiracist Movement EGAM. Przedstawicielką OR była członkini Zarządu Magdalena Czyż.

Mowa Nienawiści. Od przeszłości do przyszłości

2015/11/23

22 listopada na Wydziale Prawa i Administracji w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyło się seminarium pt. Mowa Nienawiści – od przeszłości do przyszłości. Stosowanie Europejskiej Konwencji w wewnętrznym systemie prawnym państwa. Szkolenie rozpoczęło się projekcją filmu „Historia Ireny Sendler”, po której odbyły się dyskusje panelowe. W seminarium udział wzięli przedstawiciele nauki, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji prof. Mirosław Wyrzykowski, dr hab. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz Wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka.

Prezes Otwartej na spotkaniu okrągłego stołu u RPO w sprawie zwalczania mowy nienawiści w internecie

2015/11/20

W dniu 13 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie okrągłego stołu w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści w internecie. W obradach, które prowadził Rzecznik PO dr Adam Bodnar, wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych – m.in. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Policji, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Sądownictwa – a także administratorzy internetowych portali informacyjnych i społecznościowych, reprezentanci mediów oraz osoby delegowane przez organizacje pozarządowe (zob. informacja Biura RPO). Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentował prezes Zarządu Marek Gumkowski. Przedstawił on pokrótce wcześniejsze inicjatywy Stowarzyszenia dotyczące mowy nienawiści, m.in. publikację w 2003 r. książki Magdaleny Tulli i Segiusza Kowalskiego „Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści”, przede wszystkim jednak omówił aktualne działania Stowarzyszenia związane z prowadzonym w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” portalem zglosnienawisc.otwarta.org.

Bierzemy udział w trzecim spotkaniu koalicji „Razem Przeciw Nienawiści”

2015/07/06

11709430_10153434726667037_2217645667270155080_nW dniach 3-4 lipca 2015 r. w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie „Razem Przeciw Nienawiści”, organizowane przez naszego partnera_kę: Fundację Klamra. Pracowaliśmy nad koncepcją wystawy uwrażliwiającej na mowę nienawiści, dzieliliśmy się wiedzą i dobrymi praktykami, w czym pomocna była prezentacja Doroty Głowackiej, prawniczki, koordynatorki Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka. W najbliższym czasie, w ramach prowadzonego przez Fundację Klamra Banku Inicjatyw Antydyskryminacyjnych, odbędą się także wymiany dotyczące współpracy z służbami mundurowymi na podstawie doświadczeń Stowarzyszenia Homo Faber oraz przybliżające community working prowadzone przez Stowarzyszenie Nomada.

Nagrody XX edycji konkursu im. J.J.Lipskiego rozdane !

2015/06/28

25 czerwca 2015 r. w Pałacu Staszica obyła się uroczystość rozdania nagród XX edycji konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Zebranych przywitali pomysłodawca Konkursu i przewodniczący jego kapituły Zbigniew Bujak, a w imieniu organizatorów wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Paula Sawicka. Jak co roku, po odebraniu dyplomów, laureaci mobilizowani pytaniami Tomasza Żukowskiego opowiadali o swoich pracach.
Rozmówki Tomasza Żukowskiego z laureatami

„Równe prawa – wspólna sprawa”. Parada Równości w Warszawie

2015/06/15

11425494_10153382947557037_5591376017631284402_n13. czerwca w Warszawie odbyła się XV już Parada Równości. W tym roku była współorganizowana przez program Obywatele dla Demokracji i pobiła rekord – wzięło w niej udział 20 tysięcy osób. Maszerowaliśmy także my,  działacze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Fotorelacja z Parady Równości 2015 tutaj.
O założeniach Parady pisaliśmy już tutaj.
fot: www.paradarownosci.eu

Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja

2015/06/09

1507949_1153251341366912_7443056272900631987_n10 i 11 czerwca w dawnym budynku BUW-u odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja” dla praktyków pracujących z młodzieżą i teoretyków organizowana przez Fundację po DRUGIE i Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecni byli też wychowankowie placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Wśród prelegentów była Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej z wystąpieniem pt. „Mowa nienawiści. Dlaczego i jak jej przeciwdziałać? Z doświadczeń Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita„.

Konferencja – przemoc motywowana ekstremizmem

2015/06/05

4.06. Odbyła się w Oslo konferencja zorganizowana przez Institute for Strategic Dialogue i rząd Norwegii, poświęcona formom przeciwstawiania się przemocy motywowanej ekstremizmem. Celem konferencji była wspólna wymiana doświadczeń i stworzenie sieci aktywistów z całej Europy zaangażowanych w walkę z tym zjawiskiem. Reprezentantką OR była członkini Zarządu, Magdalena Czyż.

Bierzemy udział w debacie pt. „Na początku jest słowo czyli o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”

2015/05/28

g302mStowarzyszenie Interkulturalni PL i Fundacja Dialog-Pheniben we współpracy z Jewish Community Centre w Krakowie oraz Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ, zapraszają na wyjątkowe spotkanie, poświęcone mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2015 roku (wtorek) w JCC Kraków na ul. Miodowej 24. Zaproszeni goście – przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki będą rozmawiać o tym, gdzie zaczyna się nienawiść, jak łatwo potrafi się rozprzestrzeniać w miejscach codziennych i nam najbliższych – szkole, sklepie, na osiedlu i tych, kształtujących naszą opinię – redakcjach, gabinetach politycznych, forach internetowych i jak można jej wspólnie przeciwdziałać. Zaproszenie na Panel Opis Panelu

„Hierarchy and pluralism. Living religious difference in Poland” – dyskusja wokół książki

2015/05/17

image-service.aspBardzo się cieszymy, że możemy Państwa zaprosić na dyskusję wokół książki Agnieszki Pasieki, koordynatorki jednego z ostatnich projektów Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Spotkanie odbędzie się 20 maja 2015 r. o godz. 17:00 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie polecamy i gratulujemy Autorce!!!

Zaproszenie na spotkanie – Hierarchy and Pluralism

Czy badania nad Holocaustem są częścią polityki historycznej?

2015/05/17

konferencja_naukowa_ekran_0Polecamy audycję „Światopogląd” z 13 maja 2015 r., do której zaproszony został profesor Dariusz Libionko z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Spotkanie odbyło się tuż po otwarciu konferencji naukowej „Od Ibrahima ibn Jakuba do Anielewicza 6” w Muzeum Historii Polskich Żydów POLIN m(11-14.05.2015). „W ostatnich latach nastąpił wyraźny postęp w badaniach historii polskich Żydów” powiedział dyrektor Muzeum POLIN Dariusz Stola otwierając konferencję. W dyskusji na ten temat, wzięło udział blisko 100 naukowców z całego świata (biogramy zaproszonych ekspertów dostępne tutaj). Celem konferencji jest przede wszystkim pokazanie historykom  jak wygląda Muzeum POLIN i jego wystawa stała oraz omówienie stanu badań historii polskich Żydów. Program konferencjitutaj.

Audycja dostępna jest online: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/2581

VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów

2015/04/23

jewish-and-christian-relationshipPolska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zapraszają na VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów – edycję specjalną dedykowaną męczennikom getta i Żydom warszawskim.

 Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2015 roku w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja i św. Alberta Chmielowskiego na Plac Teatralny 18 w Warszawie. Początek o godz. 18.00 (bezpośrednio po Mszy św.). Program dostępny pod adresem

fot. ze strony

„Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950) – w rocznicę powstania”. Sesja naukowa.

2015/04/17

homepage_text_Plakat_w_321 i 22 kwietnia w Żydowskim Instytucie Historyczny​m na ul. Tłomackie 3/5, odbędzie się sesja naukowa poświęcona Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. Sesja skoncentrowana będzie na sprawach tych spośród ocalałych, którzy przynajmniej przez jakiś czas po wojnie zdecydowali się pozostać w Polsce. Głównym organizatorem sesji, a także autorką jednego z wystąpień pt. „Czego chciano nauczyć dzieci i młodzież żydowską po wojnie?” jest członkini Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej, dr Helena Datner, która jest pomysłodawczynią, główną wykonawczynią i kuratorką wystawy towarzyszącej sesji. Polecamy również uwadze wykład pt. „Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010. In memoriam Prof. Feliks Tych (1929-2015)”, który wygłosi prof. Monika Adamczyk-Garbowska członkini Rady Programowej OR oraz wykład „Żydowska samoobrona. Komisje Specjalne przy CKŻP„, który wygłosi członkini Otwartej Rzeczpospolitej, dr Alina Cała. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące sesji pt. „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950) – w rocznicę powstania”.

Sesja Humanistyczna „Stare/nowe. Oblicza zmiany”

2015/03/23

XII Studencko-doktorancka Sesja Humanistyczna „Stare/nowe. Oblicza zmiany” odbędzie się w dniach 26-28 III 2015r. na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historycznym i w Collegium Iuridicum IV w Instytucie Filologii Klasycznej. Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie siedemdziesiąt referatów młodych naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych, w tym: historycy, historycy sztuki, języko- i kulturoznawcy, antropolodzy etc. Tegoroczna sesja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z szeroko rozumianymi zmianami i wywoływanym przez nie reakcjom. Otwarta Rzeczpospolita patronuje temu wydarzeniu.
zaproszenie   program

Udział w konferencji “Facing Facts Forward” w Brukseli

2015/03/13

Współpraca i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie monitoringu oraz interwencji związanych z mową i czynami nienawiści, to główne tematy poruszone podczas konferencji  „Facing Facts Forward – European Conference for a victim centered approach to tackling hate crimes”. Konferencja zorganizowana została przez CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejską Komisją przeciw Rasizmowi i Nietolerancji  (ECRI) w dniach 3 i 4 marca 2015 roku w Brukseli.

Raport ze spotkania Koalicji na rzecz Równych Szans

2014/12/01

W dniu 24 listopada odbyło się kolejne spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans, na którym jej koordynator Krzysztof Śmiszek omówił jej ostatnie działania. Koncentrowały się one głównie wokół kwestii wprowadzenia projektu ustawy równościowej, która została wypracowana przez Koalicję, a której wejście pod obrady jest w Sejmie celowo opóźniane. Projekt ustawy budzi ogromny opór części społeczeństwa – do Sejmu wpłynęło 120tys. maili sprzeciwiających się jej uchwaleniu.

O dyskryminacji intersekcjonalnej

2014/11/20

17 listopada 2014 r. w Kancelarii Premiera na zaproszenie Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania, pani prof. Małgorzaty Fuszary przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się polityką równościową odbyło się posiedzenie okrągłego stołu poświęcone dyskryminacji intersekcjonalnej.

O równości w dostępie do praw gwarantowanych

2014/11/19

24 października 2014 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywało się VIII Seminarium Warszawskie: Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – aktualny stan i wyzwania. Organizatorami Seminarium pod patronatem Sekretarza Generalnego Rady Europy, Thorbjørna Jaglanda, byli Minister Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowały Magdalena Czyż i Paula Sawicka.
relacja z seminarium i głos w dyskusji Pauli Sawickiej

Konferencja Prokuratora Generalnego we współpracy
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

2014/11/17

22 października 2014 w Prokuraturze Generalnej odbyła się konferencja pt. „Sprawiedliwość naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE stanowiącej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”. Obrady były transmitowane w internecie pod adresem. W konferencji uczestniczyła Paula Sawicka.
relacja z konferencji

Spotkanie z Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias

2014/09/10

Zapraszamy na spotkanie
z Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias autorką książki
pt. Przeciwdziałanie antysemityzmowi.
wiceprezeską Otwartej Rzeczpospolitej
poprzednich kadencji
15 września 2014r. godz. 19
Księgarnia „Wrzenie Świata” ul. Gałczyńskiego 7

Spotkanie OR z Prokuraturą

2014/09/01

W dniu 24 sierpnia, na zaproszenie Zastępcy Prokuratora Okręgowego Pana Roberta Myślińskiego,  odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu OR z kierownictwem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.  W spotkaniu udział wzięli Prezes zarządu Marek Gumkowski, wiceprezes Stefan Cieśla, skarbnik Jan Herczyński oraz nasza wolontariuszka Katarzyna Strzałkowska.

fot. 

3 nowe murale Bez Nienawiści

2014/08/01

Dzięki ekipie „Bez Nienawiści”, Darkowi Paczkowskiemu i przechodniom – na warszawskim rondzie Sedlaczka powstały 3 wspaniałe murale. Działanie realizowane było w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG oraz dzięki środkom Fundacji Orange. Cieszymy się ze świetnej akcji!
Na zdjęciu obok: Paula Sawicka i Darek Paczkowski

fot. Filip Błażejowski

Konferencja na temat mowy nienawiści

2014/06/28

W dniu 27 czerwca odbyła się konferencja zorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Tytuł konferencji: Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie. Konferencja składała się z wystąpień wprowadzających i dyskusji panelowej. Omawiano różne aspekty problemu (Równość – dyskryminacja – nienawiść – prof. Mirosław Wyrzykowski; Prezentacja raportu z badań sondażowych na temat mowy nienawiści – Dr. Mikołaj Winiewski; Projekt Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach – Wiesława Kostrzewa-Zorbas z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania; Informacja o Kampanii Rady Europy „Bez Nienawiści” – Jan Dąbkowski z „Polis”).
Panel był zatytułowany tak, jak konferencja.
Uczestnicy zgodzili się, że sprawą podstawową i pierwszoplanową jest edukacja rozpoczęta możliwie najwcześniej w procesie uczenia się i że tej kwestii wciąż poświęca się zbyt mało uwagi. Otwarta Rzeczpospolita była reprezentowana przez Elżbietę Petrajtis-O’Neill.

Nagrody XIX edycji konkursu im. J.J.Lipskiego rozdane !

2014/06/25

25 czerwca 2014 r. w Pałacu Staszica obyła się uroczystość rozdania nagród XIX edycji konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Zebranych przywitali pomysłodawca Konkursu i przewodniczący jego kapituły Zbigniew Bujak, a w imieniu organizatorów wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Paula Sawicka. Jak co roku, po odebraniu dyplomów, laureaci mobilizowani pytaniami Tomasza Żukowskiego opowiadali o swoich pracach. Gościem honorowym była Pani Maria Lipska – żona patrona konkursu.

Mowa nienawiści w Polsce 2014

2014/06/20

12 czerwca 2014 roku odbyła się w Sali Kolumnowej sejmu RP całodniowa konferencja: „Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?” Punktem wyjścia do dyskusji organizator (Fundacja im. Stefana Batorego) uczynił Raport przygotowany i przedstawiony we wprowadzeniu do konferencji przez zespół Michała Bilewicza z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW (Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych).

Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech

2014/05/23

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na międzynarodową konferencję „Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech” przeznaczoną dla edukatorów, przewodników, nauczycieli, pracowników muzeów i organizacji pozarządowych. W spotkaniach udział wezmą badacze i edukatorzy z obu krajów, z Polski m.in. dr hab. Michał Bilewicz i prof. Monika Płatek. Zgłoszenia Muzeum przyjmuje do 25 maja, udział jest bezpłatny.   informacje i program

Spotkanie z Minister Joanną Kluzik-Rostkowską

2014/05/17

Przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej (Marek Gumkowski, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki i Ludwika Wujec) 12 maja 2014 roku rozmawiali z Panią Minister Joanną Kluzik-Rostkowską.
relacja ze spotkania

I Oświęcimskie Forum Praw Człowieka 8 – 10 maja 2014

2014/05/13

Forum zorganizowane przez miasto Oświęcim pod honorowym patronatem Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Janusza Chwieruta – Prezydenta Oświęcimia obradowało pod hasłem Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata.

Konferencja „Warszawa 3T”

2014/05/06

W Warszawie w dniach 8–9 kwietnia 2014 odbyła się międzynarodowa konferencja „Warszawa 3T: Technologia, Talent, Tolerancja”. Obrady obserwowała przedstawicielka Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej Monika Wieczyńska.

Policyjna platforma przeciw nienawiści

2014/02/20

W dniu13 lutego 2014 r. odbyło się z inicjatywy Komendanta Głównego Policji, a pod patronatem Rzeczniczki Praw Obywatelskich, spotkanie przedstawicieli Policji i innych instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych, które tworzą Policyjną Platformę Przeciw Nienawiści (PPPN).

Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

2014/01/21

W dniu 9 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Tematem spotkania był tym razem problem antysemityzmu w Polsce. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentowali Monika Wieczyńska i Marek Gumkowski.

Sprawozdanie

Przestępstwa nienawiści i mowa nienawiści

2014/01/12

11.12.2013 w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie „Przestępstwa nienawiści i mowa nienawiści” zorganizowane przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządu, policji i organizacji pozarządowych. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali radca prawny Stefan Cieśla i pani Monika Wieczyńska.

sprawozdanie ze spotkania

LIMUD

2013/11/29

W dniach 29 – 1 grudnia 2013 roku JDC (Joint Distribution Committee) po raz szósty zorganizował w Polsce konferencję/spotkania LIMUD w tym roku poświeconą „przyszłości”. „Zadamy wiele pytań na temat przyszłości judaizmu, będziemy szukać odpowiedzi i rozwiązań dla wyzwań, które czekają nas w bliższej i dalszej przyszłości. Skupimy się na znaczeniu przyszłości w żydowskiej tradycji, judaizmie i nowych technologiach oraz przyszłości polskiego żydostwa” – pisali organizatorzy. W jednym z paneli o wydarzeniach kończącego się roku ważnych dla społeczności żydowskiej w Polsce dyskutowali: rabin Michael Schoudrich, Ami Mehl z MSZ Izraela i Paula Sawicka z OR.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

2013/11/25

W dniu 6.11.br. obradowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pod przewodnictwem pos. Stanisławy Prządki (SLD), a udział w posiedzeniu wzięli zaproszeni: Andrzej Seremet Prokurator Generalny, Wojciech Hajduk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (ze współpracownikami), Ryszard Czerniawski Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (ze współpracownikami), oraz przedstawiciele czterech organizacji pozarządowych: Kampanii Przeciw HomofoniiMirosława Makuchowska, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Katarzyna Bogatko, Stowarzyszenia Nigdy Więcej Jacek Purski, i Otwartej Rzeczpospolitej Monika Wieczyńska.

Lekcja Wolności

2013/11/19

13 listopada 2013 w ramach zorganizowanego w Kielcach Festiwalu Wolność i Pokój w Bibliotece Wojewódzkiej odbyła się Lekcja Wolności. Z uczniami szkół średnich o Marku Edelmanie, Janie Karskim, Jacku Kuroniu i Lechu Wałęsie i o tym dlaczego mogą być uważani za nauczycieli wolności rozmawiali Jolanta Białek ze Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz Paula Sawicka i Mirosław Sawicki z Otwartej Rzeczpospolitej.

„Lekcja Wolności”

O Europę szanującą prawa człowieka

2013/11/10

W dniu 9.11.2013 Elżbieta Petrajtis-O’Neill uczestniczyła z ramienia OR w telekonferencji na Skype z Serge Kollwelterem, szefem AEDH i jego asystentką, oraz przedstawicielami kilku NGO-ów – ze Szkocji, Holandii, Litwy, Węgier i Włoch. Omawiano założenia i działania związane z manifestem dotyczącym kampanii „O Europę szanującą prawa człowieka”, akcjami, jakich mogą się podjąć poszczególne organizacje itd. Punkty ustalone to: 1. Tłumaczenie manifestu na język danego kraju. 2. Dostarczenie go kandydatom na europosłów wraz z zapytaniem o stanowisko danego kandydata dotyczące manifestu. 3. Dostarczenie manifestu głównym partiom politycznym.