W ramach projektu „Pravde Jakhenca With Open Eyes”, który jest realizowany przez Fundację Klamra w ramach Programu Młodzież w Działaniu – Młodzież w Świecie, grupa młodzieży romskiej i nieromskiej z Macedonii, Albanii, Niemiec i Polski tworzyła mural w Żywcu. Celem całego projektu było przybliżenie historii Romów, poszukiwanie wspólnego porozumienia, dialogu poprzez różnorodne formy wyrazu takie jak teatr street-art.
Powstały mural można oglądać przy ul. Komorowskich.

Materiał filmowy i fotograficzny z prac przy muralu.