Prezentujemy tekst prof. Zygmunta Saloniego, językoznawcy z Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, w którym omawia poglądy Jana Baudouina de Courtenay w kwestii narodowości.

Wielki polski lingwista Jan Baudouin de Courtenay wielokrotnie poruszał kwestię narodowości i związanych z nią problemów. Wypowiedział się zwięźle: „Jeśli ktoś ściśle przestrzega wolności sumienia i szanuje godność człowieka, może świadomie nie identyfikować się z żadną narodowością, jak również może świadomie zaliczyć się i emocjonalnie przynależeć do dwóch lub więcej narodowości.” W czasach carskich promował ideę federalizacji Imperium Rosyjskiego i przyznania autonomii innym narodom; w niepodległej Polsce bronił praw mniejszości narodowych. Dzięki swojemu odważnemu i konsekwentnemu podejściu de Courtenay zyskał wielki szacunek wśród ludzi. W 1922 roku został nominowany przez przedstawicieli mniejszości narodowych jako kandydat na prezydenta Polski.

Z. Saloni – Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości