Nasze Stowarzyszenie wsparło inicjatywę Interkulturalni PL i Fundacji Dialog-Pheniben. Polega ona na zaproponowaniu kandydatom na prezydenta podpisania zobowiązania, że podczas kampanii zachowają kulturę języka i nie będą używać mowy nienawiści. Do wsparcia apelu zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe.

Pełna treść zobowiązania:

Szanowny Kandydacie/Kandydatko na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Fundacja Dialog Pheniben prowadzi od września 2014 roku projekt „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, który ma na celu zapobieganie stosowaniu mowy nienawiści przez środowisko polityczne i dziennikarskie, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny.

Uważamy wspólnie, iż sposób prowadzenia kampanii prezydenckiej oraz wypowiedzi kandydatów i kandydatek na urząd Prezydenta winny być wolne od mowy nienawiści oraz wrogiego języka oraz pozostawać na najwyższym poziomie kultury politycznej.

Powołując się na definicję Rady Europy przez mowę nienawiści rozumiemy wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości narodowych, etnicznych, społecznych, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu.

W związku z konstytucyjnymi zadaniami i obowiązkami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentującego wszystkich obywateli i obywatelki naszego kraju stoimy na stanowisku, iż osoba kandydująca do piastowania tego urzędu nie powinna w wypowiedziach publicznych, a także prywatnych używać mowy nienawiści oraz wrogiego języka, pozostając jednocześnie promotorem/promotorką wysokich standardów wypowiedzi w dyskursie publicznym.

Jeśli uznaje Pan/Pani przedstawione wyżej wartości za istotne dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego, a ich wcielanie za kluczowe dla krzewienia czystości życia politycznego w Polsce, uprzejmie prosimy o publiczne zobowiązanie się do nieużywania mowy nienawiści oraz wrogiego języka w debacie publicznej podczas kampanii wyborczej i w trakcie wyborów prezydenckich oraz wystosowanie apelu do otoczenia politycznego, zaangażowanego w Pani/Pana kampanię wyborczą, propagującego wyeliminowanie wszelkich aspektów mowy nienawiści wobec kontrkandydatów i kontrkandydatek na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych osób biorących udział w kampanii prezydenckiej.

Twórzmy postawy godne naśladowania!

Uprzejmie prosimy o przesłanie Pana/Pani stanowiska dotyczącego naszej rekomendacji na adres zwrotny ……..

Łączymy wyrazy szacunku,

Lista popierających nasz apel:

…….

……