Na internetowym forum w 2011 roku pod adresem kieleckiego przedsiębiorcy pojawiły się wpisy o następującej treści: „Interes ten prowadzi typowy Gruby Żyd z wielką głową”, „Przestrzegam was przed tą firmą. To są typowi rasowi Żydzi”, „On gra nie fair, bo jest żydowskim ścierwem”.
Poszkodowany złożył zażalenie do prokuratury, która w tej sprawie zasięgnęła opinii biegłej. Wpisy oceniła językoznawczyni Marzena Borowska, nauczycielka ze szkoły w Radomiu. Według jej opinii określenia, które pojawiły się na forum odnoszą się do „stereotypowych cech Żydów”, można je uznać za „ironiczne, sarkastyczne” i nie obrażają przedsiębiorcy ze względu na jego narodowość. Jak podaje „Gazeta” biegła oceniła, że „nie są to treści ani uwłaczające godności, ani wyrażające lekceważenie i pogardę. Nie stanowią nawoływania, nakłaniania, podżegania czy podburzania w celu wywołania niechęci”. Tym samym Prokuratura Kielce-Zachód, powołując się na opinię biegłej, nie dopatrzyła się obrazy i znieważenia przedsiębiorcy ze względu na jego przynależność narodową.

 Więcej w artykule:  Prokuratura: „żydowskie ścierwo” to nie obraza. Biegła: To satyra