Dnia 27 lipca 2007 roku zmarł  w Łodzi

profesor
Janusz Dunin–Horkawicz
znany bibliofil i bibliolog, współzałożyciel naszego Stowarzyszenia.
Żegnamy Go z żalem. Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita