Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” z uznaniem wita szereg wypowiedzi polityków na temat skutków, do których może prowadzić „mowa nienawiści”. W naszych działaniach poruszamy tę sprawę od szeregu lat, nie zyskując niestety zrozumienia, ani w polskim wymiarze sprawiedliwości, ani wśród polityków. Tymczasem, dla przykładu, polskie stadiony piłkarskie oraz niektóre audycje radiostacji „Radio Maryja” pełne są tego rodzaju języka. Co więcej, podobny język cechuje niektórych zacietrzewionych polityków, którzy uznają, że jedynie ich poglądy są słuszne a ich adwersarze są co najwyżej gorszymi Polakami.

Rzeczywiście jest najwyższy czas, by mowę nienawiści w naszym życiu publicznym zastąpić umiejętnością prowadzenia dyskusji.

Maciej Geller