26. marca Żydowski Instytut Historyczny ogłosił wyniki konkursu „Mowa Nienawiści. Wykluczam Wykluczanie”.
Jak piszą organizatorzy, „Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy artystycznej wyrażającej sprzeciw wobec mowy nienawiści i wykluczeniu społecznemu”, a jego bezpośrednią inspiracją – wystawa Obcy i niemili prezentowana w salach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Ekspozycja obejmuje ponad 300 antysemickich rysunków satyrycznych publikowanych w polskiej prasie międzywojennej.”
„Tylko poprzez otwarte wyrażenie naszej niezgody na zło możemy przyczynić się do jego osłabienia” – piszą o celach przyświecających konkursowi.
strona konkursu