Dostaliśmy informację od osoby zaniepokojonej humorystycznymi rysunkami, które pojawiły się w w gazecie Angora (numer z 7.11.2014). Uważamy, że w takich sytuacjach warto reagować w pierwszej kolejności przez napisanie listu czy zażalenia do osób odpowiedzialnych za przestrzeń, w której pojawiają się tego typu treści – w tym wypadku do gazety.  Dziękujemy za uważność i wrażliwość!