Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń w konkursie Nagroda POLIN 2021. 30 listopada trafi ona do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Kandydatów do nagrody można zgłaszać za elektronicznego formularza do 30 września. Łączna wysokość nagród pieniężnych dla finalistów konkursu wynosi 60 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest promocja postaw i działań zgodnych z misją muzeum. Laureatami nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Nagroda jest przyznawana od 2015 roku.

Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje pozarządowe, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wypowiedzią  o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

Do 30 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej polin.pl/nagroda. Ponadto kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienie.

Więcej informacji na stronie polin.pl