Z głębokim smutkiem żegnamy

zmarłego 30 marca 2023 roku

Pawła Śpiewaka

socjologa, historyka myśli społecznej, publicysty,

w latach 2011–2020 dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Otwartej Rzeczpospolitej

Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii