Żegnamy naszego drogiego Przyjaciela

Ś.P.

Maćka Gellera

współzałożyciela Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”,

wieloletniego prezesa, wiceprezesa i członka jego zarządu, członka Rady Programowej,

do końca, mimo choroby, uczestniczącego w pracach Stowarzyszenia.

Był wspaniałym, szlachetnym człowiekiem, zawsze gotowym do działania

w obronie krzywdzonych i prześladowanych.

Musimy się bardzo starać, żeby świat bez Niego nie był gorszy.

Zarząd, Rada Programowa i przyjaciele z „Otwartej Rzeczpospolitej”