Z wielkim żalem żegnamy

Ludwikę Wujec

Działaczkę opozycji demokratycznej, obrończynię praw człowieka, zaangażowaną w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Wierną ideałom demokracji, równości i wzajemnego szacunku.

Członkinię naszego Stowarzyszenia, wieloletnią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, członkinię Rady Programowej.

Przede wszystkim wspaniałego Człowieka.

Synowi Pawłowi i całej Rodzinie przesyłamy wyrazy współczucia i wsparcia.

Przyjaciele z Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 29 maja 2024 roku o godzinie 12:15
w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych,
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.