Szanowni Państwo,

zbiórka publiczna na rzecz Tęczy już się zakończyła. Komitet Społeczny podpisał umowę na przekazanie zebranych środków z Instytutem Adama Mickiewicza, który jest opiekunem Tęczy. Podczas zbiórki zebrano 3280,40 zł. Pieniądze te zostaną wydane na zakup kwiatów, niezbędnych do odbudowy i konserwacji Tęczy. Obecnie Komitet sporządza sprawozdanie z przebiegu zbiórki do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Za wszystkie wpłaty poczynione na ten cel – dziękujemy!