W ostatnim cotygodniowym „Newsletterze” Rzecznika Praw Obywatelskich został zamieszczony jego  list z 10 kwietnia br. do Prezesa PZPN>>> Michała Listkiewicza, wyrażający niepokój z powodu rasistowskich incydentów w czasie meczów piłkarskich.

Poniżej  list  Przewodniczącego Rady Programowej naszego Stowarzyszenia  do Pana Dra Janusza Kochanowskiego:

Pan dr Janusz Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Doktorze

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” z prawdziwą satysfakcją przyjmuje do wiadomości list jaki wystosował Pan do prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, udostępniając go jednoczesnie w Biuletynie Rzecznika. Pragnę przekazać Panu wyrazy uznania z powodu tego kroku, dobitnie wskazującego na czynne zainteresowanie Rzecznika powtarzającymi się rasistowskimi incydentami na stadionach piłkarskich.

Jednocześnie pozwalamy sobie wątpić w to, czy obecne władze PZPN mają rzeczywiście wolę i zdolność do tego, aby powstrzymać tę falę wulgarności i agresji. Hasło „Wykopmy rasizm ze stadionów!” zostało rzucone przez Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ wiele lat temu i deklaracje prezesa PZPN też liczą już sobie niemało lat, ale nie wydaje się, aby sytuacja ulegała poprawie.

W ostatnim zeszycie czasopisma „NIGDY WIĘCEJ” nr 16 można znaleźć (strony 45-55) obszerną kronikę przejawów rasizmu na stadionach, opinii na ten temat i przeciwdziałań podejmowanych w skali europejskiej.

Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich będzie z pewnością cennym wsparciem dla młodych ludzi, którzy bardzo skromnymi środkami starają się zachęcić działaczy sportowych i opinię publiczną do opanowania groźnie narastającego zła.

Proszę przyjąć, Panie Doktorze, wyrazy mojego głębokiego szacunku

Jerzy Jedlicki
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”

17 kwietnia 2008