Dwóm osobom Prokuratura Okręgowa w Łomży postawiła zarzuty gróźb karalnych łącznie wobec sześciu osób publicznych. Chodzi o publikowane w internecie, ale też ogłaszane na manifestacjach organizowanych przez przeciwników szczepień „wyroki śmierci”. W minioną sobotę taki „wyrok” został ogłoszony wobec prezydenta Białegostoku.

W wydanym w środę komunikacie łomżyńska prokuratura poinformowała, że przestępstwa polegały na udostępnianiu na publicznych kontach na portalu społecznościowym „wyroków” dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, grożąc im konfiskatą mienia, zakazem pełnienia tych funkcji, zakazem pracy w urzędach państwowych i dożywotnim pozbawieniem praw publicznych, a niektóre z owych „wyroków”  dotyczyły również pozbawienia życia poprzez wykonanie kary śmierci.

Jeden z tych przypadków – oprócz gróźb karalnych – dotyczy również publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni; chodziło o udanie się do miejsca zamieszkania takiej osoby, by tam wykonać taki „wyrok” – podała prokuratura. Zaznaczyła, że groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione.

Zarzuty dotyczą dwóch osób (mężczyzna podejrzany jest o takie przestępstwo wobec sześciu osób, kobieta wobec jednej), które nie przyznają się. Prokuratura zastosowała wobec nich tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór policji i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakaz intencjonalnego zbliżania się do pokrzywdzonych oraz miejsc ich zamieszkania na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Źródło: samorzad.pap.pl