Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zapraszają do udziału w konferencji „Razem przeciwko antysemityzmowi”. Konferencja odbędzie się 19 kwietnia w Lublinie, w siedzibie Ośrodka, przy ul. Grodzkiej 21.