Konieczność obrony społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści to główny przekaz listu otwartego podpisanego przez 46 ambasadorów i dyplomatów akredytowanych w Polsce. Wskazują szczególnie na konieczność działań w obszarach takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

Swoje wystąpienie dyplomaci przygotowali z okazji świętowanego w czerwcu przez społeczność LGBTQI+ Miesiąca Dumy. List przekazał do publicznej wiadomości ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski, a podpisali się po nim m.in ambasadorowie większości państw Unii Europejskiej, a także Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Izraela, RPA, Meksyku, Argentyny, Chile.

Autorzy wskazują również na znaczenie treści Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i rolę przyrodzonej i niezbywalnej godności każdej jednostki. – Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych również w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans – piszą ambasadorowie.

Więcej na prawo.pl