Razem z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi podpisaliśmy, przygotowany przez Amnesty International Polska, apel do premiera Mateusza Morawieckiego. To wezwanie do udzielenia pomocy uchodźcom i uchodźczyniom przebywającym na polskiej granicy.

Poparcie dla apelu można wyrazić na stronie Amnesty International Polska.

Polska faktycznie zamknęła swoje granice przed uchodźcami. Straż Graniczna ignoruje prośby o schronienie od ludzi, którzy uciekli przed prześladowaniami. Przypominamy polskiemu rządowi jego zobowiązania wynikające z obowiązującego w Polsce prawa międzynarodowego.

Upomnijmy się o ludzi, którzy utknęli na polsko-białoruskiej granicy!

Od kilku dni Straż Graniczna z pomocą wojska wysłanego przez rząd, nie wpuszcza do Polski grup uchodźców. Ludzie koczują na granicy z Białorusią pod okiem uzbrojonych funkcjonariuszy. Na miejscu są organizacje pozarządowe i prawnicy reprezentujący uchodźców. Tymczasem polskie władze, zamiast postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi w Konwencji Genewskiej, 20 sierpnia 2021 błyskawicznie znowelizowały rozporządzenie MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych i przyjęły przepis mówiący, że “W przypadku ujawnienia osób, (…)[tj. innych niż obywatele RP i legalnie przebywający cudzoziemcy, przyp.aut.], na przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony oraz poza terytorialnym zasięgiem przejścia granicznego, osoby te zostaną zawrócone do linii granicy państwowej”. Taka regulacja legitymizuje brutalne odpychanie uchodźców od granic i jest zaprzeczeniem zasad postępowania w przypadkach osób poszukujących ochrony międzynarodowej.

Polska musi przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego. Osoby wyraźnie komunikujące potrzebę ochrony międzynarodowej muszą podlegać procedurom azylowym, a nie być opychane od jej granic.

Przypomnijmy:
Art. 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10.12.1948r.:
„W razie prześladowania, każda osoba jest uprawniona do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innych krajach”.

Artykuł 33 Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951r.:
„Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne”.

Odpychania od granic i uniemożliwianie składania wniosków o ochronę międzynarodową zakazują też Trybunał Sprawiedliwości UE i Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Zamiast przestrzegać prawa, polskie władze coraz mocniej odgradzają się od uchodźców. Stawiają zasieki, wysyłają żołnierzy, zapowiadają budowę muru – wszystko w odpowiedzi na tragedie ludzi, którzy szukają bezpieczeństwa.

Nie pozwólmy na to.

Sprzeciwmy się, odpychaniu od polskich granic, żądajmy zapewnienia dostępu do procedur azylowych, wezwijmy do zmiany rozporządzenia, które legitymizuje zamykanie granic przed uchodźcami.

Nie chcemy murów wokół Polski! Wezwijmy do godności na granicach!


Apel do Premiera to wspólna inicjatywa organizacji społecznych w Polsce:

Akcja Demokracja
Amnesty International Polska
Fundacja ADRA Polska
Fundacja Autonomia
Fundacja Bęc Zmiana
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja dla Somalii
Fundacja Greenpeace Polska
Fundacja na rzecz Praw Ucznia
Fundacja Nasz Wybór
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Polska Gościnność i grupa nieformalna Chlebem i Solą
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja im. Stefana Batorego
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa Dom Otwarty
Inicjatywa obywatelska #WolneSądy
Instytut Spraw Publicznych
Kampania Przeciw Homofobii
Komitet Obrony Demokracji
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Migrant Info Point (Fundacja Centrum Badań Migracyjnych)
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Obywatele RP
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Protest z Wykrzyknikiem
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Harcerskie
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie Kobiety Filmu
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie NOMADA
Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”
Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej