W zamieszkiwanej dawniej przez Żydów dzielnicy Chanajki władze miasta chcą zorganizować ośrodek, który upamiętniałby historię i kulturę tej społeczności w Białymstoku.

więcej