Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ogłosił konkurs dla uczniów na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą dyskryminacji rasowej oraz równego traktowania. Termin zgłaszania prac upływa 1. listopada. Regulamin i szczegóły