Urząd Marszałkowski przekaże 60 tysięcy złotych organizacjom pozarządowym na działania dotyczące równego traktowania. – Na Pomorzu Zachodnim jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. 60 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane w formie dotacji. Organizacje pozarządowe mogą starać się o nie do 11 lutego.

Rok temu do rozdysponowania było 50 tysięcy złotych. Skorzystały z nich trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, Fundacja Motywacja i Działanie oraz Stowarzyszenie Lambda Szczecin. Dzięki dotacjom odbyły się warsztaty z edukacji obywatelskiej dla młodzieży i lokalnych liderek i liderów, piknik integracyjny czy udzielano pomocy psychologicznej.

– Na Pomorzu Zachodnim jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja, współpraca z organizacjami pozarządowymi – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. – Różnorodność jest wartością, którą wzbogaca, tylko trzeba dać jej szansę. Możemy nie zgadzać się, ale powinniśmy szanować się. Ogłaszany konkurs wynika z przyjętych przez nas kierunków działania.

Więcej w szczecińskiej Wyborczej