27.02 w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku miało miejsce doroczne spotkanie dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych. Znalazło się na nim miejsce również na wątek przestępstw na tle ksenofobicznym.

Prokurator Wiesław Bytys z Prokuratury Apelacyjnej mówił, że ze wszystkich spraw związanych z mową nienawiści czy napaściami na tle rasistowskim, znaczna część przypada na województwo podlaskie (151 nowych spraw tego typu w ciągu 2013 roku). Jednocześnie wspomniał, że większość spraw jest umarzana z powodu niewykrycia sprawców, lub podjęta zostaje decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa.
Mimo to policja uważa, że mieszkańcy regionu mogą czuć się bezpiecznie.
więcej