9 listopada 2018 roku odbyła się XV Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana.  Obrady pod hasłem Czy potrzeba nam „Wielkiej Polski”? odbywały się w Międzynarodowym Dniu Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem oraz w przededniu stulecia Niepodległości, która patronowała Debacie.

Spotkanie otworzyli przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz zastępca Dyrektora Naczelnego, Dyrektor Artystyczny Janusz Majcherek, którzy też poprowadzili obrady. Natomiast w dyskusji udział wzięli Anna Trzeciakowska, Zofia Marcinek oraz Piotr Trudnowski. Na rozpoczęcie spotkania Krótką refleksję nad stuleciem niepodległości wygłosił Zbigniew Gluza.